Honka-äijän sukukirja kylähistoriaa

Juho ja Maria Honkajärven sukuseuran toimesta kolmen vuoden työn tuloksena ilmestyi 12.10.2008 laaja ja mittava teos nimeltään Honkajärven kylä Honka-äijän suku. Kirjan ovat koonneet Veikko Heikkilä ja Seppo Haukoranta. Taru Pyykkö on koonnut ja antanut sukuseuran käyttöön tiedostot Honkajärven suvuista.

Laajassa nimimatrikkelissa löytyy lähes 14 000 nimeä. Honka-äijän jälkeläisiä on tiedossa nyt yli 8 600.

Veikko Heikkilän kirjoittamassa esipuheessa kerrotaan, että pelkkä sukuselvitys ei riitä kattamaan kaikkea tietoutta, mitä kylän menneisyydestä on löydettävissä. Kylän väestö pohjautuu pääosin Juho (1720 - 1800) ja Maria Honkajärven jälkipolviin. Lisäksi kyläosuudessa kuvataan kylän elämää eri aikakausina.

 

Historiaosuudesta selviää, että kylällä on ollut teollisuutta, laivanvarustusta, voimallisen maa- ja metsätalouden lisäksi myös ulkomaan kauppaa. Lisäksi sivistyksen ja vireän hengellisen toiminnan ansiosta Honkajärven kylän menneisyyttä voidaan pitää varsin kunniakkaana.

Seppo Haukoranta käsittelee kirjassa sotien historiaa ja yhteiskunnallisia tapahtumia. Kirjasta löytyy jotain kaikista sodassa mukana olleista kyläläisistä. Kirjan julkistamispuheessaan Haukoranta korosti ihmisten arkipäivän kuvausta. Samoin esille nousi yhteiskunnallisesti merkittävä asia, 1898 koottu adressi, johon Honkajärveltä kertyi 116 nimeä. Nimien perässä mainitaan kunkin henkilön asema.

Voit tilata kirjaa ottamalla yhteyttä sukuseuran puheenjohtajaan Tellervo Lähteenmäkeen.

Kirjautuminen

Honkajärven kylä

Honkajärven kylä sijaitsee Merikarvian kunnan pohjoisosassa. Katso tarkempi sijainti kartalta.

Honkajärven kylätoimikunta ylläpitää Honkajärven kylätaloa, kehittää kylän toimintaa sekä järjestää monenlaisia tapahtumia.

 

Sukuseura

Juho ja Maria Honkajärven sukuseura ry ylläpitää tietoutta suvun juurista ja menneistä tapahtumista, yhdistää Juhon ja Marian jälkeläiset sekä järjestää yhdistyksen toimintaan liittyviä yhteisiä tapahtumia.

 

Sää Honkajärvellä

Honkajärven tarkka sääennuste